Fysiotherapie voor mens & dier
Adres
Lindestraat 66, Hoeleden
Openingsuren
Op afspraak

Tina Hendrickx is Master in de kinesitherapie en revalidatie wetenschappen aan de UHasselt met specialisatie inwendige aandoeningen. Deze specialisatie is specifiek gericht op mensen met hart-/ longproblemen, obesitas en diabetes.

Daarnaast blijft Tina zich regelmatig bijscholen, zij volgde bijscholingen over:

 • Kinesiotaping
 • Kinecoach Obesitas
 • Kinecoach Diabetis type 2
 • Kinecoach Obesitas bij kinderen
 • Core stability
 • COPD

 


Behandelingen

U kna bij Tina terecht bij volgende problemen:

 • Musculoskeletale problemen
 • Cardiale aandoeningen
 • Respiratoire aandoeningen
 • Rusgschool
 • Houdingscorrecties
 • Pre- en postoperatieve begeleiding
 • Obesitas begeleiding
 • Diabetes begeleiding
 • Begeleid bewegen na kankertherapie
 • Neurologische aandoeningen (Parkinson, CVA, …)
 • ...

 

Praktisch?

U kan steeds na het maken van een afspraak. Deze afspraak kan doorgaan in de praktijk of bij de patiënt thuis wanneer deze zich niet kan verplaatsen.
We starten met een gesprek om de klachten in kaart te brengen. Via observatie en onderzoek gaan we nadien op zoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen voor jouw klachten. Als laatste volgt het opstellen van het behandelplan inclusief oefeningen voor thuis.

Tarieven?

Binnen de kinesitherapie is er een verschil in tarifering en terugbetaling, afhankelijk van de pathologie, van de specialisatie en van de conventionering van de kinesitherapeut.

Tina is een gedeconventioneerde kinesitherapeut. Dit omdat de tarieven, bepaalt uit de conventie, financieel niet langer houdbaar zijn.
De conventie is een overeenkomst tussen het Riziv, de mutualiteiten, de verzekeringsinstellingen en de beroepsvereniging AXXON die de tarieven vastlegt van de erelonen en terugbetaling. Doordat er jaar na jaar steeds meer bespaart wordt, is er steeds minder budget voor de gezondheidszorg (denk aan de verminderde terugbetaling van medicatie). De mutualiteiten en verzekeringsinstellingen willen de terugbetaling van kinesitherapie voor de patiënt niet verhogen, waardoor het Riziv ons ereloon ook niet opwaardeert.

Daarom hanteert Tina vanaf 1/01/2021 volgende tarieven:
Praktijk                      28 €
Huisbezoek               30 €
..1/..1 op klever mutualiteit         conventietarief (vastgelegd tarief via het RIZIV)

Toeslag Huisbezoek                   + 1,13 € (volledig terugbetaald door ziekenfonds)

Bij het 1e consult van een courante pathologie wordt eenmalig een dossierkost van 6€ toegevoegd (deze wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds).
Bij een E/Fb en Fa wordt respectievelijk per kalenderjaar/per goedkeuringsperiode eenmalig een verslag van 30,65€ toegevoegd (deze wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds).