Revalidatie voor mens & dier
Adres
Lindestraat 66, Hoeleden
Openingsuren
Op afspraak

Tina Hendrickx is Master in de kinesitherapie en revalidatie wetenschappen met specialisatie inwendige aandoeningen. Deze specialisatie is specifiek gericht op mensen met hart-/ longproblemen, obesitas en diabetes.

Daarnaast blijft Tina zich regelmatig bijscholen, zij volgde bijscholingen over:

 • Kinesiotaping
 • Kinecoach Obesitas
 • Kinecoach Diabetis type 2
 • Kinecoach Obesitas bij kinderen
 • Core stability
 • COPD
 • Ademhalingskinesitherapie bij kinderen
 • Reanimatie

 


Behandelingen

U kan bij Tina terecht bij volgende problemen:

 • Musculoskeletale problemen
 • Cardiale aandoeningen
 • Respiratoire aandoeningen
 • Rusgschool
 • Houdingscorrecties
 • Pre- en postoperatieve begeleiding
 • Obesitas begeleiding
 • Diabetes begeleiding
 • Begeleid bewegen na kankertherapie
 • Neurologische aandoeningen (Parkinson, CVA, …)
 • ...

 

Praktisch?

U kan steeds in de praktijk terecht na het maken van een afspraak. Deze afspraak kan doorgaan in de praktijk of bij de patiënt thuis (wanneer deze zich niet kan verplaatsen).
We starten met een gesprek om de klachten in kaart te brengen. Via observatie en onderzoek gaan we nadien op zoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen voor jouw klachten. Als laatste volgt het opstellen van het behandelplan inclusief oefeningen voor thuis.

 • Zorg voor aangename kledij, die makkelijk verwijderd kan worden indien nodig.
 • Personen met lang haar, voorzien best een haarelastiek.
 • Breng bij de eerste afspraak uw voorschrift en een klevertje van het ziekenfonds mee
 • Wees op tijd voor uw afspraak, neem contact op indien u later zal zijn.
 • Annulatie dient te gebeuren minstens 24u voor de afspraak, zo niet wordt de volledige kost van de behandeling in rekening gebracht.

 

Tarieven?

Binnen de kinesitherapie is er een verschil in tarifering en terugbetaling, afhankelijk van de pathologie, van de specialisatie en van de conventionering van de kinesitherapeut.

Vanaf 1/05/2022 worden volgende tarieven gehanteerd:
Praktijk                      33 €
Huisbezoek               35 €
..1/..1 op klever mutualiteit         conventietarief (vastgelegd tarief via het RIZIV)

Tina is een gedeconventioneerde kinesitherapeut. Dit omdat de tarieven, bepaalt uit de conventie, financieel niet langer houdbaar zijn.
De conventie is een overeenkomst tussen het Riziv, de mutualiteiten, de verzekeringsinstellingen en de beroepsvereniging AXXON die de tarieven vastlegt van de erelonen en terugbetaling. Doordat er jaar na jaar steeds meer bespaart wordt, is er steeds minder budget voor de gezondheidszorg (denk aan de verminderde terugbetaling van medicatie). De mutualiteiten en verzekeringsinstellingen willen de terugbetaling van kinesitherapie voor de patiënt niet verhogen, waardoor het Riziv ons ereloon ook niet opwaardeert.